Euslogan
Select your languague:
Koop Xenical online van EU geregistreerde apotheken
Eudoctor

Xenical


Wat is Xenical?

Xenical (orlistat) is een middel om mensen te helpen om gewicht te verliezen. Het voorkomt dat sommige van de vetelementen van het voedsel dat u eet, in het lichaam worden geabsorbeerd. Het werkt goed samen met een calorie-arm dieet. Lees hieronder meer over Xenical.

Wanneer wordt Xenical gebruikt?

U kunt Xenical zowel op recept als zonder recept verkrijgen. In combinatie met een een gewichtsverliesprogramma is dit gewichtsverliesproduct simpelweg één van de beste van tegenwoordig. Wanneer u geconfronteerd wordt met een gecompliceerde situatie met betrekking tot uw gewicht dan krijgt u mogelijk de voorgeschreven vorm van Xenical. Dit komt omdat u eventueel kunt lijden aan problemen zoals hoge cholesterol en bloeddruk, diabetes of hartziekten. Xenical wordt vaak gebruikt nadat u gewicht heeft verloren om te voorkomen dat u het weer aan komt. Lipase-remmers zoals Xenical werken door het blokkeren van vet dat door de darm wordt geabsorbeerd. Dit wordt door middel van de stoelgang uit het lichaam afgescheiden.

Hoe moet ik Xenical gebruiken?

Xenical capsules (120 mg) dienen tot drie keer per dag oraal te worden ingenomen tijdens een maaltijd. De capsule kan tot een uur na het afronden van de maaltijd worden genomen. Wanneer uw maaltijd licht is, of het bevat géén vet, dan kunt u het overslaan. Volg altijd de instructies van uw arts op en overschrijdt de innamehoeveelheid niet. Wanneer u Xenical gebruikt vermijd dan alstublieft levensmiddelen met meer 30% vet. Controleer ook alstublieft uw porties vlees (tot 85 gram) pluimvee en vis. Volg alle adviezen van uw dokter op. De inname van koolhydraten, vetten en eiwitten moet gelijkmatig worden verspreid over de drie hoofdmaaltijden. Wanneer u één vet-rijke maaltijd heeft in plaats van het gedurende de dag te verspreiden, dan is het mogelijk dat u wat bijwerkingen van Xenical ervaart. Daarom dient u een goed dieetplan te hebben voordat u Xenical begint in te nemen zodat het u het beste kan helpen uw gewicht te verminderen. Overleg alstublieft met uw dokter om alle informatie en adviezen te ontvangen. Xenical blokkeert de absorptie van vet en sommige in vet oplosbare vitaminen. Een dagelijkse inname van supplementen ter vervanging van deze essentiële vitaminen wordt daarom geadviseerd.

Dosis

De gebruikelijke dosis Xenical voor een volwassene is drie maal daags 120mg met of kort na een vet-rijke hoofdmaaltijd. Neem niet meer dan 120 mg per maaltijd. Dit zal namelijk niet helpen om meer gewicht te verliezen maar kan wel bijwerkingen veroorzaken.

       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Xenical Xenical 120mg 42 €2.38 €100.00 Bestel
Xenical Xenical 120mg 84 €1.48 €124.70 Bestel
Xenical Xenical 120mg 168 €1.36 €229.00 Bestel
Xenical Xenical 120mg 252 €1.25 €315.00 Bestel

Na verschillende studies naar het effect van Xenical / Orlistat hebben de resultaten aangetoond dat Xenical helpt om gewicht te verliezen. De resultaten waren hoger dan bij de placebogroep. Xenical-gebruikers verloren gemiddeld 3.4 kilo lichaamsgewicht.


Orlistat Gewichtsverlies Review
Koop Xenical met een online recept

Een online dokters consultatie betekent het invullen van een medische vragenlijst. Een geregistreerde EU-arts beoordeelt uw medische vragenlijst en analiseert of Xenical geschikt en veilig voor u is om te kopen. Na goedkeuring wordt een recept afgegeven en naar de geregistreerde EU-apotheek verzonden. Binnen 3 werkdagen ontvangt u uw Xenical pillen per post.

farmacodynamiek

Xenical is een specifieke remmer van gastro-intestinale lipasen met een langdurig effect. Het therapeutische effect wordt uitgevoerd in het lumen van de maag en dunne darm en bestaat uit de vorming van een covalente binding met het actieve serinegebied van de maag- en pancreaslipasen. In dit geval verliest een geïnactiveerd enzym zijn vermogen om voedselvetten in de vorm van triglyceriden af ​​te breken tot absorbeerbare vrije vetzuren en monoglyceriden. Omdat onverteerde triglyceriden niet worden geabsorbeerd, leidt de resulterende afname van calorie-inname tot een afname van het lichaamsgewicht. Het therapeutische effect van het medicijn wordt dus uitgevoerd zonder absorptie in de systemische circulatie.

Afgaande op de resultaten van het vetgehalte in de ontlasting, begint het effect van orlistat 24-48 uur na inname. Na stopzetting van het medicijn keert het vetgehalte in de ontlasting na 48-72 uur meestal terug naar het niveau dat vóór de start van de therapie optrad.

farmacokinetiek

 • Zuig-  Bij vrijwilligers met een normaal lichaamsgewicht en obesitas is het systemische effect van het medicijn minimaal. 8 uur na orale toediening van het geneesmiddel kon onveranderd orlistat in plasma niet worden bepaald, wat betekent dat de concentraties onder het niveau van 5 ng / ml zijn. 
  In het algemeen werd na toediening van therapeutische doses onveranderd orlistat in plasma slechts in zeldzame gevallen gedetecteerd, terwijl de concentraties extreem klein waren (<10 ng / ml of 0,02 μmol). Er waren geen tekenen van cumulatie, dit bevestigt dat de absorptie van het medicijn minimaal is.
 • Distributie - Het distributievolume kan niet worden bepaald, omdat het medicijn zeer slecht wordt geabsorbeerd. In vitro is orlistat voor meer dan 99% gebonden aan plasma-eiwitten (voornamelijk lipoproteïnen en albumine). In minimale hoeveelheden kan orlistat rode bloedcellen binnendringen.
 • Metabolisme - Afgaande op de gegevens verkregen in het dierexperiment, wordt het metabolisme van orlistat voornamelijk in de darmwand uitgevoerd. In een onderzoek bij mensen met obesitas bleek dat ongeveer 42% van de minimale fractie van het geneesmiddel dat systemische absorptie ondergaat, wordt veroorzaakt door twee hoofdmetabolieten - M1 (vierledige gehydrolyseerde lactonring) en M3 (M1 met gesplitste N- formylleucinerest). 
  Moleculen M1 en M3 hebben een open β-lactonring en remmen extreem zwak lipase (respectievelijk 1000 en 2500 keer zwakker dan orlistat). Gezien een dergelijke lage remmende activiteit en lage plasmaconcentraties (respectievelijk gemiddeld 26 en 108 ng / ml) na het nemen van therapeutische doses, worden deze metabolieten als farmacologisch inactief beschouwd.
 • Fokken - Studies bij personen met normaal en overgewicht hebben aangetoond dat de belangrijkste eliminatieroute de eliminatie is van niet-absorbeerbare geneesmiddelen met ontlasting. Met ontlasting werd ongeveer 97% van de geaccepteerde dosis van het geneesmiddel uitgescheiden, met 83% in de vorm van ongewijzigde orlistat. 
  De totale renale excretie van alle stoffen die structureel geassocieerd zijn met orlistat is minder dan 2% van de ingenomen dosis. De tijd om de eliminatie van het medicijn uit het lichaam (met ontlasting en urine) te voltooien is 3-5 dagen. De verhouding van orlistat excretieroutes bij vrijwilligers met normaal en overgewicht was hetzelfde. Zowel orlistat als metabolieten M1 en M3 kunnen worden uitgescheiden met gal.
 • Farmacokinetiek in speciale klinische groepen - Plasmaconcentraties van orlistat en zijn metabolieten (M1 en M3) bij kinderen verschillen niet van die bij volwassenen bij het vergelijken van dezelfde doses van het geneesmiddel. Dagelijkse uitscheiding van vet met ontlasting bedroeg 27% van de voedselinname tijdens orlistat-therapie en 7% bij het nemen van een placebo.

Indicaties van het medicijn Xenical

Langdurige behandeling van patiënten met obesitas of patiënten met overgewicht, inclusief risicofactoren geassocieerd met obesitas, in combinatie met een matig hypocalorisch dieet;

in combinatie met hypoglycemische geneesmiddelen (metformine, sulfonylureumderivaten en / of insuline) of een matig hypocalorisch dieet bij patiënten met diabetes type 2 die overgewicht of obesitas hebben.

Contra

Overgevoeligheid voor het geneesmiddel of andere componenten in de capsule; chronisch malabsorptiesyndroom; cholestase.

Zwangerschap en borstvoeding

In onderzoeken naar reproductietoxiciteit bij dieren werd het teratogene en embryotoxische effect van het geneesmiddel niet waargenomen. Bij afwezigheid van een teratogeen effect bij dieren, mag een soortgelijk effect bij mensen niet worden verwacht. Vanwege het ontbreken van klinische gegevens mag Xenical echter niet worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen.

De uitscheiding van orlistat met moedermelk is niet onderzocht en dient daarom niet te worden ingenomen tijdens de borstvoeding.

Bijwerkingen

De volgende categorieën worden gebruikt om de frequentie van bijwerkingen te beschrijven: zeer vaak (≥1 / 10), vaak (≥1 / 100, <1/10), zelden (≥1 / 1000, <1/100), zelden ( ≥1 / 10000, <1/1000) en zeer zelden (<1/10000), inclusief geïsoleerde gevallen.

Bijwerkingen van orlistat traden voornamelijk op in het maagdarmkanaal en waren te wijten aan de farmacologische werking van het geneesmiddel, waardoor de opname van voedingsvetten wordt voorkomen. Heel vaak werden fenomenen zoals olieachtige ontlading uit het rectum, gas met een bepaalde hoeveelheid ontlading, dwingende drempels om te poepen, steatorroe, verhoogde frequentie van stoelgang, losse ontlasting, winderigheid, buikpijn of ongemak.

Hun frequentie neemt toe met toenemend vetgehalte in voedsel. Patiënten moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van bijwerkingen uit het maagdarmkanaal en moeten leren hoe ze te elimineren door een beter dieet, vooral met betrekking tot de hoeveelheid vet die het bevat. Het gebruik van een vetarm dieet vermindert de kans op bijwerkingen van het maagdarmkanaal en helpt patiënten daarmee de vetinname te beheersen en te reguleren.

In de regel zijn deze bijwerkingen mild en van voorbijgaande aard. Ze traden op in de vroege stadia van de behandeling (in de eerste 3 maanden) en de meeste patiënten hadden niet meer dan één aflevering van dergelijke reacties.

Bij de behandeling van Xenical treden de volgende bijwerkingen uit het maagdarmkanaal vaak op als "zachte" ontlasting, pijn of ongemak in het rectum, fecale incontinentie, opgeblazen gevoel, tandbeschadiging, tandvleesaandoeningen.

Het werd ook heel vaak opgemerkt - hoofdpijn, infecties van de bovenste luchtwegen, griep; vaak - infecties van de lagere luchtwegen, urineweginfecties, dysmenorroe, angst, zwakte.

Zeldzame gevallen van allergische reacties worden beschreven, waarvan de belangrijkste klinische symptomen jeuk, huiduitslag, urticaria, angio-oedeem, bronchospasme en anafylaxie waren.

Zeer zeldzame gevallen van bulleuze uitslag, een toename van de activiteit van transaminasen en alkalische fosfatase, evenals individuele, mogelijk ernstige gevallen van de ontwikkeling van hepatitis, zijn beschreven (een oorzakelijk verband met Xenical of pathofysiologische ontwikkelingsmechanismen is niet vastgesteld ).

Met de gelijktijdige benoeming van Xenical en anticoagulantia zijn er gevallen geweest van een afname van protrombine, een toename van MNO.

Gevallen van rectale bloedingen, diverticulitis, pancreatitis en cholelithiasis zijn gemeld (frequentie van voorkomen onbekend).

Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 waren de aard en frequentie van bijwerkingen vergelijkbaar met die bij personen zonder diabetes met overgewicht en obesitas. De enige nieuwe bijwerkingen die optraden met een frequentie van> 2% en ≥1% in vergelijking met placebo waren hypoglycemische aandoeningen (die zouden kunnen voortvloeien uit een verbeterde compensatie voor koolhydraatmetabolisme) en een opgeblazen gevoel.

wisselwerking

Er was geen interactie met amitriptyline, atorvastatine, biguaniden, digoxine, fibraten, fluoxetine, losartan, fenytoïne, orale anticonceptiva, fentermine, pravastatine, warfarine, nifedipine GITS (gastro-intestinaal therapeutisch systeem) en nifedipine langzame afgifte, sibutramine of alcohol (op basis van over geneesmiddeleninteractiestudies). Het is echter noodzakelijk om de prestaties van MNO te controleren bij gelijktijdige therapie met warfarine of andere orale anticoagulantia.

Bij gelijktijdige toediening met Xenical werd een afname van de absorptie van vitamine A, D, E, K en bètacaroteen waargenomen. Als multivitaminen worden aanbevolen, moeten deze ten minste 2 uur na inname van Xenical of voor het slapengaan worden ingenomen.

Bij gelijktijdige toediening van Xenical en cyclosporine werd een verlaging van de plasmaconcentraties van cyclosporine opgemerkt. Daarom wordt een frequentere bepaling van de plasmaconcentratie van cyclosporine bij gelijktijdige toediening van cyclosporine en Xenical aanbevolen.

Bij het voorschrijven van amiodaron tijdens Xenical-therapie werd een afname van de systemische blootstelling van amiodaron en desethylamiodaron opgemerkt (met 25-30%), maar vanwege de complexe farmacokinetiek van amiodaron is de klinische betekenis van dit fenomeen niet duidelijk. De toevoeging van Xenical aan langdurige therapie met amiodaron kan mogelijk leiden tot een afname van het therapeutische effect van amiodaron.

De gelijktijdige toediening van Xenical en acarbose moet worden vermeden vanwege een gebrek aan farmacokinetische studies.

Dosering en administratie

Binnen, voor volwassenen - 1 capsule. (120 mg) bij elke hoofdmaaltijd (tijdens of uiterlijk 1 uur na een maaltijd). Als u een maaltijd overslaat of als het voedsel geen vet bevat, kunt u ook een maaltijd overslaan.

Een verhoging van de dosis orlistat ten opzichte van de aanbevolen (driemaal daags 120 mg) leidt niet tot een verhoging van het therapeutische effect. Dosisaanpassing bij oudere patiënten is niet vereist. Dosisaanpassing voor verminderde lever- of nierfunctie is niet vereist. De veiligheid en werkzaamheid van Xenical bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdose

In klinische onderzoeken bij personen met een normaal lichaamsgewicht en zwaarlijvige patiënten gingen enkele doses van 800 mg of meerdere doses van 400 mg driemaal daags gedurende 15 dagen niet gepaard met het optreden van significante bijwerkingen. Bovendien is er ervaring met het gebruik van orlistat bij driemaal daags 240 mg gedurende 6 maanden bij patiënten met obesitas, die niet gepaard ging met een significante toename van de frequentie van bijwerkingen.

Symptomen: in gevallen van overdosering werd ofwel de afwezigheid van bijwerkingen gemeld, of de bijwerkingen verschilden niet van die waargenomen bij het nemen van het geneesmiddel in therapeutische doses.

Behandeling: in geval van een ernstige overdosis Xenical wordt aanbevolen de patiënt gedurende 24 uur te observeren.

Volgens onderzoeken bij mensen en dieren moeten alle systemische effecten die kunnen worden geassocieerd met de lipase-remmende eigenschappen van orlistat snel omkeerbaar zijn.

Speciale instructies

Xenical is effectief in termen van langdurige controle van het lichaamsgewicht (vermindering van het lichaamsgewicht en het behoud ervan op een nieuw niveau, preventie van herhaalde gewichtstoename). Xenische behandeling verbetert het profiel van risicofactoren en ziekten geassocieerd met obesitas, waaronder hypercholesterolemie, type 2 diabetes mellitus (NIDDM), verminderde glucosetolerantie, hyperinsulinemie, arteriële hypertensie en een afname van visceraal vet.

Bij gebruik in combinatie met hypoglycemische geneesmiddelen zoals metformine, sulfonylureumderivaten en / of insulinederivaten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (BMI ≥ 28 kg / m2) of obesitas (BMI ≥30 kg / m2) Xenical, in combinatie met een matig hypocalorisch dieet, biedt een extra verbetering in de compensatie van koolhydraatmetabolisme.

In klinische onderzoeken bij de meeste patiënten bleven de concentraties vitamine A, D, E, K en bètacaroteen gedurende twee volledige jaren orlistat-therapie binnen het normale bereik. Om voldoende inname van alle voedingsstoffen te garanderen, kunnen multivitaminen worden voorgeschreven.

De patiënt moet een uitgebalanceerd, matig hypocalorisch dieet krijgen met niet meer dan 30% voedingswaarde in de vorm van vetten. Een dieet rijk aan groenten en fruit wordt aanbevolen. De dagelijkse inname van vetten, koolhydraten en eiwitten moet worden verdeeld in drie hoofdmethoden.

De kans op bijwerkingen uit het maagdarmkanaal kan toenemen als Xenical wordt ingenomen tegen een vetrijk dieet (bijvoorbeeld 2000 kcal / dag, waarvan meer dan 30% in de vorm van vetten is, wat overeenkomt met ongeveer 67 g vet ). De dagelijkse inname van vetten moet worden verdeeld in drie hoofddoses. Als Xenical wordt ingenomen met voedsel dat zeer vetrijk is, neemt de kans op gastro-intestinale reacties toe.

Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 gaat een afname van het lichaamsgewicht tijdens de behandeling met Xenical gepaard met een verbetering van de compensatie van koolhydraatmetabolisme, waardoor een verlaging van de dosis hypoglycemische geneesmiddelen mogelijk is of nodig is.


Het doel van deze website is om begrip en kennis van verschillende gezondheidsonderwerpen bij een grote groep mensen te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Eudoctor.net is géén online apotheek en verkoopt géén medicijnen online. Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden