Euslogan
Select your languague:
Buy original Spedra (Avanafil) online from EU registered pharmacies
Eudoctor

Spedra (Avanafil)


What is new medication Spedra?

This is a new medication to treat for erectile dysfunction. Its active ingredient is avanafil, a phosphodiesterase type 5 inhibitor (PDE5 inhibitor), which increases blood flow to the penis. Spedra is an excellent solution to treat men with erectile dysfunction. One of the main advantages of this new drug is that it is faster than most Ed related drugs. Results will show just within 20-30 minutes after taking the tablet.

When is Spedra used?

Spedra is used to treat male impotence. Male impotence can cause several issues in your relationship if not addressed properly. Spedra is perfect for this as it help you gain a solid a longer erection. Spedra makes the blood vessels in the penis larger, thus increasing blood flow to the corpus cavernosum. You will get a healthy erection in no time.

How to use Spedra?

You may take Spedra 30 minutes before any sexual activity. Although you can take this with or without meals, this medicine is most effective when taken on an empty stomach. Notice that in order for Spedra to take effect, sexual stimulation is always necessary.

Dosage

Spedra comes in 50 mg, 100 mg and 200 mg tablets.The normal for an adult is one tablet 30 minutes before any sexual activity. Please do not take Spedra more than one time per day. If you are not sure about your dosage please talk to your doctor as he will provide you with all the necessary information.

Price of Spedra and where to buy:
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Spedra Spedra 50mg 4 €20.38 €81.50 Bestel
Spedra Spedra 50mg 8 €16.96 €135.70 Bestel
Spedra Spedra 50mg 12 €14.38 €172.50 Bestel
Spedra Spedra 50mg 16 €13.47 €215.50 Bestel
Spedra Spedra 50mg 24 €12.15 €291.50 Bestel
Spedra Spedra 50mg 32 €11.55 €369.50 Bestel
Spedra Spedra 50mg 64 €12.12 €775.50 Bestel
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Spedra Spedra 100mg 4 €21.18 €84.70 Bestel
Spedra Spedra 100mg 8 €16.88 €135.00 Bestel
Spedra Spedra 100mg 12 €16.06 €192.70 Bestel
Spedra Spedra 100mg 16 €15.67 €250.70 Bestel
Spedra Spedra 100mg 24 €15.20 €364.70 Bestel
Spedra Spedra 100mg 32 €15.85 €507.20 Bestel
Spedra Spedra 100mg 64 €15.38 €984.50 Bestel
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Spedra Spedra 200mg 4 €30.88 €123.50 Bestel
Spedra Spedra 200mg 8 €24.31 €194.50 Bestel
Spedra Spedra 200mg 12 €23.71 €284.50 Bestel
Spedra Spedra 200mg 16 €22.64 €362.20 Bestel
Spedra Spedra 200mg 24 €22.22 €533.20 Bestel
Spedra Spedra 200mg 32 €23.34 €747.000 Bestel
Spedra Spedra 200mg 64 €21.32 €1,364.20 BestelKoop Spedra met een online recept

Een online dokters consultatie betekent het invullen van een medische vragenlijst. Een geregistreerde EU-arts beoordeelt uw medische vragenlijst en analiseert of Spedra geschikt en veilig voor u is om te kopen. Na goedkeuring wordt een recept afgegeven en naar de geregistreerde EU-apotheek verzonden. Binnen 3 werkdagen ontvangt u uw Spedra pillen per post.


This clinical research shows that Spedra had a positive effect in more than half of the men. An erection occurred in 24.7% of the 100mg users 15 minutes after intake, and in 28.1% of the 200 mg users. This erection proved to be good enough for sexual intercourse.


Avanafil: New FDA Approved Drug For Erectile Dysfunction

Hoe werkt Spedra - Avanafil?

De werkzame stof van Spedra, avanafil, behoort tot een groep geneesmiddelen die "fosfodiesterase type 5-remmers (PDE5)" worden genoemd. Het blokkeert het enzym fosfodiesterase, dat normaal gesproken een stof afbreekt die bekend staat als cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Het cGMP wordt geproduceerd in de penis tijdens normale seksuele stimulatie, waar het de ontspanning van de spieren van de corpora cavernosa (het sponsachtige weefsel dat in de penis aanwezig is) veroorzaakt, wat de bloedstroom in de holle lichamen bevordert en daarom een ​​erectie . Door cGMP-afbraak te blokkeren, verbetert Spedra het effect op de erectiele functie. Seksuele stimulatie is echter nog steeds nodig om een ​​erectie te produceren.

Welke voordelen bleek Spedra - Avanafil tijdens de studies te hebben?

Spedra is onderzocht in drie hoofdonderzoeken onder 3 400 patiënten met erectiestoornissen. Bij het eerste onderzoek waren patiënten betrokken uit de algemene bevolking; aangezien sommige aandoeningen die verband houden met erectiestoornissen de respons op de behandeling zouden kunnen beïnvloeden, betrof het tweede onderzoek voornamelijk patiënten met erectiestoornissen en diabetes en de derde proefpersonen met erectiestoornissen als gevolg van prostaatchirurgie. In deze onderzoeken, die 12 weken duurden, werden verschillende doseringen van Spedra, genomen ongeveer 30 minuten vóór een seksuele relatie, vergeleken met placebo (een dummy tablet). De belangrijkste parameters voor de werkzaamheid in alle drie onderzoeken waren het percentage erecties van voldoende duur om een ​​volledige seksuele relatie mogelijk te maken, het percentage vaginale penetraties en de variaties van de score voor de evaluatie van de erectiele functie. In alle studies was Spedra effectiever dan placebo. In het eerste onderzoek verhoogde Spedra, genomen ongeveer 30 minuten vóór een seksuele relatie in een dosis van 100 of 200 mg, het percentage volledige geslachtsgemeenschap van ongeveer 13% vóór de behandeling tot ongeveer 57%, terwijl de placebo slechts leidde tot een toename met 27%. In vergelijking met placebo liet het medicijn ook ongeveer 60% meer vaginale penetraties toe. De verbetering van de beoordelingsscore was ongeveer 5-7 groter dan bij placebo. Een verder onderzoek werd uitgevoerd met 440 volwassenen met erectiestoornissen, waarbij Spedra ongeveer 15 minuten vóór een seksuele relatie werd aangenomen.

Wat is het risico van Spedra - Avanafil?

De meest voorkomende bijwerkingen van Spedra (die bij maximaal 1 op de 10 mensen kunnen optreden) zijn hoofdpijn, roodheid van de huid en verstopte neus; Rugpijn die een op de 100 mensen kan treffen, is ook gemeld. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Spedra. Voordat Spedra wordt voorgeschreven, moeten artsen rekening houden met de potentiële risico's van seksuele activiteit bij hartpatiënten. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij mensen met ernstige hart- of bloedsomloopproblemen, waaronder patiënten die de afgelopen zes maanden een hartaanval, beroerte of ernstige aritmie hebben gehad (onregelmatigheid van het hartritme) en personen die lijden aan instabiele angina (ernstige vorm van borstkas) pijn), angina pectoris tijdens geslachtsgemeenschap, hartfalen of hyper- of hypotensie.

Spedra mag niet worden ingenomen in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen, waaronder nitraten (een soort geneesmiddel dat wordt gebruikt om angina pectoris te behandelen), of met geneesmiddelen die de afbraak van Spedra in het lichaam aanzienlijk verminderen. Zie de bijsluiter voor de volledige lijst met beperkingen.

Waarom is Spedra - Avanafil goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft geconstateerd dat Spedra effectiever was dan placebo om de geslachtsgemeenschap te voltooien. Het feit dat het geneesmiddel niet rechtstreeks is vergeleken met andere geneesmiddelen in zijn klasse, maakt het echter moeilijk om de potentiële rol ervan bij de behandeling van erectiestoornissen te beoordelen. Wat de veiligheid betreft, zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met die bij andere geneesmiddelen van dezelfde klasse. Het Comité heeft daarom besloten dat de voordelen van Spedra groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd om het goed te keuren voor gebruik in de EU.

Welke maatregelen worden er genomen om een ​​veilig en doeltreffend gebruik van Spedra - Avanafil te waarborgen?

Om een ​​zo veilig mogelijk gebruik van Spedra te waarborgen, is een risicobeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is veiligheidsinformatie toegevoegd aan de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Spedra, inclusief de juiste voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten moeten nemen.

Het medicijn wordt gebruikt bij mannen om impotentie (erectiestoornissen) te elimineren. Het is een remmer van het type 5 fosfodiesterase-enzym (PDE - 5). Het medicijn veroorzaakt ontspanning (ontspanning) van gladde spieren en bloedstroom in het weefsel van de penis, waardoor het bijdraagt ​​aan een erectie.

indicaties

Het geneesmiddel is geïndiceerd voor volwassen mannen om erectiestoornissen van verschillende ernst te elimineren, die wordt veroorzaakt door zowel fysiologische als psychologische redenen.

Contra

Niet gebruikt bij kinderen en vrouwen. Het wordt ook niet gebruikt voor ernstig lever- en / of nierfalen, overgevoeligheid voor dit farmaceutische product.

Het gelijktijdige gebruik van Spedra en nitraten (in welke vorm dan ook), evenals sterke remmers van het CYP3A4-enzym (inclusief itraconazol, telithromycine, ketoconazol, claritromycine, atazanavir, ritonavir) is verboden. Spedra wordt niet gelijktijdig gebruikt met andere geneesmiddelen van de PDE-5-remmergroep.

Voorzichtig gebruiken in de volgende omstandigheden:

  • aanleg voor priapisme (langdurige, vaak pijnlijke erectie, niet geassocieerd met seksuele opwinding);
  • Anatomische vervorming van de penis (bijvoorbeeld met de ziekte van Peyronie);
  • een beroerte of een hartinfarct die zich de afgelopen zes maanden heeft voorgedaan;
  • bloeden;
  • hart- en vaatziekten waarbij seksuele activiteit gecontra-indiceerd is;
  • Ongecontroleerde veranderingen in bloeddruk veroorzaakt door arteriële hypotensie of hypertensie.

Het vereist ook voorzichtigheid bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met antihypertensiva, matige remmers van het CYP3A4-enzym (inclusief fluconazol, erytromycine, diltiazem, verapamil).

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt niet gebruikt in deze perioden omdat het medicijn Spedra niet bedoeld is voor gebruik bij vrouwen.

Dosering en administratie

Spedra-tabletten worden indien nodig binnen vijftien minuten tot een half uur vóór de vermeende seksuele activiteit ingenomen. Deze tool wordt verkregen ongeacht voedsel.

De aanbevolen startdosis is 100 mg. De dosis van het medicijn kan worden aangepast, afhankelijk van de individuele kenmerken van het lichaam van een man. De dosis kan dus worden verlaagd tot 50 mg of verhoogd tot 200 mg. De duur van het medicijn is vier tot zes uur.

Het wordt aanbevolen om binnen 24 uur een farmaceutisch preparaat in te nemen. De maximale enkelvoudige dosis is 200 mg.

Er moet rekening mee worden gehouden dat een erectie na inname van het medicijn alleen optreedt bij seksuele stimulatie.

Overdose

Bij gebruik van dit hulpmiddel in doses die de aanbevolen dosis overschrijden, kunnen zich bijwerkingen ontwikkelen, maar deze kunnen ernstiger zijn.

In geval van een overdosis moet het gebruik van Spedra worden gestopt en een arts worden geraadpleegd. In het geval van een overdosis wordt meestal een symptomatische behandeling uitgevoerd.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van het nemen van dit medicijn omvatten meestal bijwerkingen zoals hoofdpijn, opvliegers, loopneus, rugpijn, verstopte neus en keelpijn. Slaperigheid, misselijkheid, wazig zien, tachycardie (verhoogde hartslag), duizeligheid, spierspanning, een gevoel van hartkloppingen, braken, vermoeidheid en buikpijn kunnen ook voorkomen.

Als er een ongewone reactie optreedt, moet u stoppen met het gebruik van het geneesmiddel en uw arts raadplegen.