Euslogan
Select your languague:
Koop originele Priligy online van EU geregistreerde apotheken
Eudoctor

Priligy


Wat is Priligy?

Priligy is één van de beste medicijnen op de markt om vroegtijdig klaarkomen te bestrijden. Het actieve ingrediënt dapoxetine is een selectieve serotonine reuptake inhibitor. Priligy beïnvloed de doorgave van informatie vanuit de zenuwcellen om zo de controle te houden over de ejaculatie.

Waar wordt Priligy voor gebruikt?

Deze medicatie is bedoeld om vroegtijdig klaarkomen te behandelen. Vroegtijdig klaarkomen is wanneer u niet in staat bent de controle te houden over uw orgasme en ejaculatie voor, of na de penetratie. Dit kan tot serieuze problemen in de relatie of grote frustratie leiden. Priligy helpt de ejaculatie te vertragen waardoor u een beter seksleven zult hebben.

Hoe u Priligy dient te gebruiken

U dient één tablet tussen de 1-3 uur voor uw seksuele activiteit in te nemen. U dient het samen met water door te slikken. Onthoud dat, wanneer u Priligy inneemt, u veel vocht dient in te nemen om een duizelig gevoel te voorkomen. Om complicaties van bijeffecten te voorkomen mag u Priligy niet vaker dan drie keer per week in te nemen.

Dosis

De normale dosis is: 1 30 mg tablet voor mannen van 18-64 jaar Dit is de maximale dagelijkse dosis. Neem niet meer en volg altijd de aanwijzingen van uw dokter. Probeer alstublieft geen hogere dosis. Neem contact op met uw dokter wanneer u denkt dat het niet effectief is.

Wat kost Priligy en waar is het te koop
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Priligy Priligy 30mg 3 €31.33 €94.00 Bestel
Priligy Priligy 30mg 6 €29.42 €176.50 Bestel
Priligy Priligy 30mg 9 €26.50 €238.50 Bestel
Priligy Priligy 30mg 12 €25.54 €306.50 Bestel
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Priligy Priligy 60mg 3 €42.00 €126.00 Bestel
Priligy Priligy 60mg 6 €35.95 €215.70 Bestel
Priligy Priligy 60mg 9 €31.19 €280.70 Bestel
Priligy Priligy 60mg 12 €30.43 €365.20 BestelKoop Priligy met een online recept

Een online dokters consultatie betekent het invullen van een medische vragenlijst. Een geregistreerde EU-arts beoordeelt uw medische vragenlijst en analiseert of Priligy geschikt en veilig voor u is om te kopen. Na goedkeuring wordt een recept afgegeven en naar de geregistreerde EU-apotheek verzonden. Binnen 3 werkdagen ontvangt u uw Priligy pillen per post.


Een klinisch onderzoek (fase III) met meer dan duizend mannen en hun vrouwelijke partners beoordeelde de verbetering van premature ejaculatie bij de inname van 30 mg / 60 mg Dapoxetine. De resultaten laten significante verbeteringen zien bij gebruik van Dapoxetine 30 mg / 60 mg versus de placebogroep door mannen die last hebben van premature ejaculatie.


Priligy Launch Video

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Dapoxetine is een krachtige selectieve serotonine heropname remmer. Ejaculatie bij mensen wordt in de eerste plaats gereguleerd door het sympathische zenuwstelsel. Ejaculatie wordt veroorzaakt door het spinale reflexcentrum met de deelname van de hersenstam, die voornamelijk wordt beïnvloed door een aantal hersenkernen (mediale pre-optische en paraventriculaire kernen). Het werkingsmechanisme van dapoxetine bij voortijdige ejaculatie is waarschijnlijk geassocieerd met de remming van de heropname van serotonine door neuronen en de daaropvolgende toename van het effect van neurotransmitters op pre- en postsynaptische receptoren.

Klinische werkzaamheid en veiligheid.

De effectiviteit van Priligy bij de behandeling van voortijdige ejaculatie werd vastgesteld in vijf dubbelblinde klinische onderzoeken met een placebo-controle, waarin een gerandomiseerd totaal van 6081 patiënten bestond. Patiënten waren ouder dan 18 jaar oud. 6 maanden vóór de opname van deze personen in de studie hadden ze voortijdige ejaculatie bij de meeste seksuele handelingen. Voortijdige ejaculatie werd bepaald volgens de diagnostische criteria DSM-IV (richtlijnen voor de diagnose en statistieken van psychische stoornissen): de korte tijd van begin van ejaculatie (latente tijd van intravaginale ejaculatie [IELT, tijd van vaginale penetratie tot de tijd van intravaginale ejaculatie) ] is minder dan twee minuten, gemeten in vier onderzoeken met een stopwatch), slechte controle over ejaculatie,

Mensen met andere soorten seksuele disfunctie, waaronder erectiestoornissen, evenals mensen die andere medicijnen gebruiken om PE te behandelen, werden uitgesloten van alle studies. De resultaten van alle gerandomiseerde studies zijn vergelijkbaar. De werkzaamheid werd waargenomen na 12 weken behandeling. Eén studie omvatte patiënten uit zowel EU-landen als andere landen, de duur van hun behandeling was 24 weken. In de studie werden 1162 patiënten gerandomiseerd, 385 namen een placebo, 388 patiënten namen Priligy 30 mg indien nodig, 389 patiënten namen Priligy 60 mg indien nodig. De gemiddelde waarde en de gemiddelde IELT (intravaginale ejaculatie latentietijd) aan het einde van het onderzoek worden weergegeven in tabel 1 en de totale verdeling van de patiënten.

De omvang van IELT-verlenging werd geassocieerd met de output IELT en was variabel bij individuele patiënten: de klinische significantie van de werkzaamheid van Priligy's behandeling werd aangetoond in de gegeven werkzaamheidsindices en analyse van de gegevens van patiënten met therapeutisch effect.

Een patiënt met een therapeutisch effect werd gedefinieerd als ten minste een categorie 2 toename in ejaculatiecontrole plus ten minste een categorie 1 afname van ejaculatie-aandoeningen. Statistisch gezien had de meerderheid van de patiënten een therapeutisch effect in elke groep die Priligy gebruikte in vergelijking met de placebogroep aan het einde van het onderzoek: week 12 of 24. Een hoger percentage patiënten met een therapeutisch effect in de Priligy-groep was 30 mg (11,1 % - 95%). CI [7,24; 14.87]) en Priligy 60 mg (16.4% - 95% BI [13.01; 19.75]) vergeleken met de placebogroep in week 12 (algemene analyse).

De klinische betekenis van het effect van de behandeling van Priligy wordt gepresenteerd als een voorbeeld van een groep voor het meten van het resultaat van de algehele klinische indruk van een patiënt (CGIC), waarbij aan patiënten werd gevraagd om hun vroegtijdige ejaculatie te vergelijken vanaf het allereerste begin van de studie , met een gradatie van antwoorden van "veel beter" naar "veel slechter". Aan het einde van het onderzoek (week 24) meldden 28,4% (30 mg-groep) en 35,5% (60 mg-groep) patiënten dat hun toestand beter of veel beter was vergeleken met 14% in de placebogroep. Ook meldden 53,4% en 65,6% van de patiënten die respectievelijk Priligy 30 mg en 60 mg gebruikten dat hun toestand ten minste iets beter was in vergelijking met 28,8% in de placebogroep.

farmacokinetiek

Dapoxetine wordt snel geabsorbeerd en bereikt een maximale plasmaconcentratie (Cmax) ongeveer 1-2 uur na toediening. De biologische beschikbaarheid is 42% (bereik 15-76%) en in het bereik van 30 mg tot 60 mg namen de Cmax en de AUC (oppervlak onder de curve) evenredig met de dosis toe. Na herhaalde toediening namen de AUC-waarden voor dapoxetine en de actieve metaboliet desmethyldoxetine met ongeveer 50% toe in vergelijking met de AUC-waarden na inname van het geneesmiddel in een enkele dosis. Het eten van vet voedsel verlaagde de Cmax enigszins (met 10%) en verhoogde de AUC van dapoxetine enigszins (met 12%), en verlengde ook de tijd om de piekconcentratie van dapoxetine te bereiken lichtjes. Deze veranderingen waren niet klinisch significant. Priligy kan worden ingenomen zonder rekening te houden met maaltijden.

Distributie.  In vitro bindt 99% van dapoxetine aan plasma-eiwitten bij mensen. De actieve metaboliet desmethyldoxetine bindt zich voor 98,5% aan eiwitten. Het gemiddelde distributievolume van dapoxetine in evenwicht is 162 liter.

Metabolisme . Volgens in vitro-studies wordt dapoxetine gemetaboliseerd door talloze enzymsystemen in lever- en nierweefsel (voornamelijk CYP2D6, CYP3A4) en flavins die monooxygenase (FMO1) bevatten. Na het innemen van 14C-dapoxetine wordt dit laatste actief gemetaboliseerd met de vorming van talloze metabolieten, waarbij in de eerste plaats dergelijke biotransformatiepaden van N-oxidatie, N-demethylering, hydroxylering van naftyl, glucuronidering en sulfatie betrokken zijn. Er zijn aanwijzingen voor een systemisch effect van de eerste passage na inname.

De meeste stoffen die in het plasma circuleerden, waren intact dapoxetine en dapoxetine N-oxide. In vitro binding en transport hebben onderzoeken aangetoond dat dapoxetine N-oxide niet actief is. Aanvullende metabolieten, waaronder desmethyldapoxetine en didesmethyldoxetine, waren verantwoordelijk voor minder dan 3% van de totale hoeveelheid stoffen in het plasma die aan het geneesmiddel zijn gekoppeld. In vitro bindende onderzoeken hebben aangetoond dat desmethyldapoxetine en dapoxetine dezelfde werkzaamheid hebben en desmethyldapoxetine-activiteit is ongeveer 50% dapoxetine-activiteit. De concentratie vrij desmethyldapoxetine (AUC en Cmax) is respectievelijk 50% en 23% van de concentratie vrij dapoxetine.

Conclusie. Dapoxetinemetabolieten worden voornamelijk uitgescheiden met urine in de vorm van conjugaten. De werkzame stof in onveranderde vorm in de urine was niet te zien. Na toediening was de initiële halfwaardetijd van dapoxetine (farmacokinetiek) ongeveer 1,5 uur, was de plasmaconcentratie minder dan 5% van de piekconcentratie 24 uur na toediening en was de uiteindelijke halfwaardetijd ongeveer 19 uur, evenals de laatste. halfwaardetijd van desmethyl dapoxetine.

Farmacokinetiek in speciale patiëntengroepen.

De metaboliet desmethyldoxetine bevordert het farmacologische effect van Priligy, met name wanneer het effect van desmethyldoxetine toeneemt. Hieronder is een toename van de indices van de actieve fractie bij sommige groepen patiënten. Dit is het resultaat van de vrije effecten van dapoxetine en desmethyl dapoxetine. Desmethyl dapoxetine heeft dezelfde potentie als dapoxetine. Een voorlopige berekening voorziet in een uniforme verdeling van desmethyldoxetine in het centrale zenuwstelsel, maar het is niet bekend of dit zo zal zijn.

Race . Een analyse van de klinische farmacologie van een enkele dosis van 60 mg dapoxetine liet geen statistisch significante verschillen zien bij patiënten van verschillende rassen.

Analyse van een studie van klinische farmacologie na een enkele dosis dapoxetine bij een dosis van 60 mg bracht geen statistisch significant verschil aan het licht tussen de vertegenwoordigers van Hispanics, evenals van de Kaukasische, Negroid en Mongoloïde rassen. Klinische studies zijn uitgevoerd om de farmacokinetiek van dapoxetine bij Japanners en Europeanen te vergelijken en hebben geconstateerd dat Japanners vanwege een lager lichaamsgewicht een hoger plasmadapoxetinespiegel (10-20%) (oppervlakte onder de curve en maximale concentratie) hebben. Het significante klinische effect, als de concentratie iets hoger is, wordt niet verwacht.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar).

Een farmacologische analyse van een enkele dosis van 60 mg dapoxetine liet geen significante verschillen zien in de farmacokinetiek (Cmax, AUC inf, T max) van gezonde oudere mannen en gezonde jonge mannen. Werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld voor patiënten in deze groep.

Patiënten met nierinsufficiëntie.

Een klinisch farmacologisch onderzoek naar het gebruik van een enkele dosis van 60 mg dapoxetine werd uitgevoerd bij patiënten met milde (creatinineklaring van 50 tot 80 ml / min), matige (creatinineklaring van 30 tot <50 ml / min) en ernstige nierfunctie. stoornis (creatinineklaring <30 ml / min) en patiënten met een normale nierfunctie (creatinineklaring> 80 ml / min). Er was geen neiging om de AUC van dapoxetine te verhogen met een afname van de nierfunctie. De AUC bij patiënten met ernstig nierfalen was ongeveer 2 keer groter dan bij patiënten met een normale nierfunctie, hoewel er beperkte gegevens beschikbaar zijn voor patiënten met ernstig nierfalen. De farmacokinetiek van dapoxetine is niet geëvalueerd bij patiënten die hemodialyse nodig hebben.

Patiënten met verminderde leverfunctie.

Bij patiënten met matige leverinsufficiëntie is de vrije Cmax-waarde van dapoxetine verlaagd met 28% en is de vrije AUC-waarde ongewijzigd. De vrije waarde van Cmax en AUC van de actieve fractie (de som van de vrije invloed van dapoxetine en desmethyldapoxetine) werd met respectievelijk 30% en 5% verlaagd. Bij patiënten met matige leverinsufficiëntie blijft de vrije Cmax-waarde van dapoxetine vrijwel ongewijzigd (een afname van 3%) en neemt de vrije AUC met 66% toe. De vrije Cmax en AUC van de actieve fractie van dapoxetine en desmethyl dapoxetine waren respectievelijk praktisch onveranderd en verdubbeld.

Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie was de vrije Cmax-waarde van dapoxetine met 42% verlaagd, maar de vrije AUC-waarde was met ongeveer 223% verhoogd. Cmax en AUC van de actieve fractie hadden vergelijkbare veranderingen.

INDICATIES

Behandeling van premature ejaculatie (PE) bij volwassen mannen van 18 tot 64 jaar. Priligy wordt alleen aanbevolen voor patiënten die aan de volgende criteria voldoen: • De latente tijd van intravaginale ejaculatie (IELT) is minder dan twee minuten; • aanhoudende of herhaalde ejaculatie na minimale seksuele stimulatie vóór, tijdens of kort na seksuele penetratie, die eerder optreedt dan het gewenste moment van de patiënt; • ernstige stress of moeilijkheden die zijn ontstaan ​​in interpersoonlijke relaties als gevolg van PE;

Gebrek aan controle over het begin van ejaculatie; 

het begin van voortijdige ejaculatie bij de meeste pogingen tot geslachtsgemeenschap in de afgelopen 6 maanden. Priligy moet indien nodig alleen als behandeling worden gebruikt - vóór de vermeende geslachtsgemeenschap. Priligy kan niet worden voorgeschreven om ejaculatie uit te stellen voor mannen bij wie geen PE is vastgesteld.

CONTRA

  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een hulpstof van het geneesmiddel. 
  • Hartfalen (NYHA graden II-IV). 
  • Geleidingsstoornissen zoals AV-blok of sinusknoopzwakte syndroom. 
  • Ernstige hart-en vaatziekten. 
  • Ernstig gebrek aan hartkleppen. 
  • Geschiedenis van flauwvallen. 
  • Geschiedenis van manie of ernstige depressie. 

Gelijktijdige toediening van MAO-remmers (MAO-remmers) of indien minder dan 14 dagen zijn verstreken na het stoppen van hun toediening. Priligy moet ten minste 7 dagen vóór het begin van de behandeling met MAO-remmers worden gestaakt. 
Gelijktijdig gebruik van thioridazine of binnen 14 dagen na het einde van een toediening. Het gebruik van Priligy moet worden gestopt ten minste 7 dagen voordat met de behandeling met thioridazine wordt begonnen.

Gelijktijdig gebruik van serotonine heropname remmers (selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's), serotonine-norepinefrine heropname remmers (SIZSN), tricyclische antidepressiva (TCA's)) of andere kruidengeneesmiddelen met serotonergische tri-Phyto-L-achtige triptanen, tramadololol, triptanen, tramadol, triptanen, tramadol, tramtrol lithium, Hypericum perforatum (Hypericum perforatum)] of binnen 14 dagen na annulering van deze geneesmiddelen / kruidenproducten. Deze geneesmiddelen / kruidenpreparaten mogen niet binnen 7 dagen na het einde van het gebruik van Priligy worden ingenomen.

Gelijktijdige toediening van krachtige CYPZA4-remmers zoals ketoconazol, itraconazol, ritonavir, saquinavir, telithromycine, nefazodon, nelfinavir, atazanavir, enz. (Zie rubriek "Interacties met andere geneesmiddelen en andere soorten interacties"). 

INTERACTIE MET ANDERE DRUGS EN ANDERE SOORTEN INTERACTIES

 

Bij het nemen van SSRI's in combinatie met MAO-remmers werden ernstige reacties gemeld, soms met een fatale afloop, waaronder hyperthermie, rigiditeit, myoclonia, aandoeningen van het autonome zenuwstelsel met mogelijk optreden van snelle veranderingen in vitale functies, evenals veranderingen in mentale toestand, waaronder ernstige agitatie, rollen in delirium en aan wie. Dergelijke reacties zijn ook gemeld bij patiënten die recentelijk SSRI's hebben gebruikt en MAO-remmers zijn gaan gebruiken. Er zijn geïsoleerde gevallen geweest met symptomen die lijken op kwaadaardig antipsychotisch syndroom. Gegevens over het gecombineerde gebruik van SSRI's en MAO-remmers uit dierstudies suggereren dat deze geneesmiddelen synergistisch kunnen werken, de bloeddruk verhogen en opwinding veroorzaken. Daarom mag Priligy niet worden gebruikt in combinatie met MAO-remmers of binnen 14 dagen nadat ze zijn geannuleerd. MAO-remmers mogen niet binnen 7 dagen na het einde van het gebruik van Priligy worden ingenomen.

Mogelijke interactie met thioridazine.

Het gebruik van thioridazine veroorzaakt een verlenging van het QTk-interval, wat gepaard gaat met het optreden van ernstige ventriculaire aritmieën. Geneesmiddelen zoals Priligy die het CYP2D6-isoenzym remmen, remmen waarschijnlijk het metabolisme van thioridazine. Verwacht wordt dat het verhoogde niveau van thioridazine dat hieruit resulteert, leidt tot een meer uitgesproken verlenging van het QTk-interval. Priligy mag niet worden gebruikt in combinatie met thioridazine of binnen 14 dagen na intrekking. Thioridazine dient niet binnen 7 dagen na inname van Priligy te worden ingenomen.

Geneesmiddelen / kruidenpreparaten met serotonerge effecten. Net als bij selectieve serotonine heropname remmers, gelijktijdige toediening met kruidengeneesmiddelen / geneesmiddelen met een serotonerge werkingsmechanisme (inclusief MAO-remmers, L-tryptofaan, triptanen, tramadol, linezolid, SSRI's, SIZZNS (selectieve serotonine heropname remmers), lithium en Hypericum op basis van preparaten (Hypericum perforatum)) kunnen leiden tot een toename van de frequentie van serotonine-effecten. Priligy mag niet worden gebruikt in combinatie met andere SSRI's, met MAO-remmers of met andere kruidengeneesmiddelen met een serotonerge werkingsmechanisme of binnen 14 dagen nadat ze zijn geannuleerd. Op een soortgelijke manier,

Geneesmiddelen die op het centrale zenuwstelsel werken.

Een systematische beoordeling van de inname van Priligy samen met geneesmiddelen die op het centrale zenuwstelsel inwerken (zoals anti-epileptica, antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica, hypnotica met sedatieve effecten) werd niet uitgevoerd bij patiënten met voortijdige ejaculatie. Daarom is voorzichtigheid geboden als Priligy en deze geneesmiddelen gelijktijdig moeten worden toegediend.