Euslogan
Select your languague:
Koop generieke Orlistat online van EU geregistreerde apotheken
Eudoctor

Orlistat (generiek)


Ontdek het populaire medicijn Orlistat

Orlistat is een zeer populaire afslankmedicijn. Het werkt door de werking van de enzymen uit de spijsverteringssappen te frustreren die vetten in onze voeding afbreken. Het zorgt ervoor dat ongeveer 30% van het vet niet wordt afgebroken en door het lichaam wordt opgenomen. Wanneer u zwaarlijvig of overgewicht bent dan kunt u Orlistat gebruiken omdat dit u zal helpen om af te vallen. U kunt de 60-mg-capsules zonder doktersvoorschrift proberen. De 120-mg-capsulesoptie vereist wel een recept. Deze zijn bedoeld voor zwaarlijvige mensen met een body mass index (BMI) van 28 kg / m of hoger.

       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
orlistat orlistat 60mg 84 €0.91 €76.50 Bestel
orlistat orlistat 120mg 42 €2.38 €100.00 Bestel
orlistat orlistat 120mg 84 €1.31 €110.00 Bestel
orlistat orlistat 120mg 168 €1.21 €203.50 Bestel
orlistat orlistat 120mg 252 €1.07 €254.00 BestelKoop Orlistat met een online recept

Een online dokters consultatie betekent het invullen van een medische vragenlijst. Een geregistreerde EU-arts beoordeelt uw medische vragenlijst en analiseert of Orlistat geschikt en veilig voor u is om te kopen. Na goedkeuring wordt een recept afgegeven en naar de geregistreerde EU-apotheek verzonden. Binnen 3 werkdagen ontvangt u uw Orlistat pillen per post.

Orsoten is een medicijn dat een direct effect heeft op metabole processen in het lichaam. Bij regelmatig gebruik, volgens de regels die de gebruiksaanwijzing bevatten, leidt dit tot een aanzienlijke gewichtsafname. Het medicijn Orsoten is verkrijgbaar in de vorm van kleine capsules met gele microgranulaat in een celverpakking. Een blister kan 84, 42 of 21 capsules bevatten. De werkzame stof in de samenstelling van Orsoten is een component die "orlistat" wordt genoemd. 

Eén capsule bevat 120 mg van het aangegeven ingrediënt. Ook bevat de samenstelling van de Orsoten-capsule een hulpstof - microkristallijne cellulose. In wezen is orlistat in het preparaat een remmer van lipase, een enzym dat direct betrokken is bij de afbraak van vetcellen. Vanwege deze eigenschap wordt bij het consumeren van Orsoten het proces van absorptie van vetten uit het voedsel in de darm opgeschort. Als gevolg hiervan worden triglyceriden onveranderd uitgescheiden uit het lichaam en merkt de persoon die de capsule inneemt een significante afname van het initiële gewicht. 

Het medicijn Orsoten is geïndiceerd voor volwassen mannen en vrouwen die aan obesitas lijden. Ook geven de gebruiksaanwijzingen aan dat capsules kunnen worden gebruikt door mensen met overgewicht, met een MI groter dan 28 eenheden. Orsoten wordt gebruikt voor een lange cursus, waarbij een caloriearm dieet wordt aanbevolen. Behandeling met Orsoten is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen: De gebruiksaanwijzing geeft aan dat de aanbevolen enkele dosis Orsoten één capsule is. Het moet driemaal daags worden ingenomen, bij voorkeur vóór de maaltijd. 

Het verloop van de behandeling met Orsoten mag niet langer duren dan 24 maanden. Meestal ontwikkelen zich bij gebruik van het medicijn Orsoten negatieve reacties uit het maagdarmkanaal. Mensen klagen over verhoogde gasvorming, vergezeld door olieachtige ontlading uit de anus. Een dergelijke reactie is geen reden voor het intrekken van het medicijn Orsoten. Meestal zijn de beschreven symptomen alleen aanwezig in de eerste maanden van de behandeling en verdwijnen ze vervolgens. 

De gebruiksaanwijzing geeft ook aan dat Orsoten naast de reactie vanuit het maagdarmkanaal andere pathologieën kan veroorzaken: Orlistat in Orsoten vermindert het niveau van cyclosporine in het bloed, daarom is het gelijktijdige gebruik van deze twee stoffen gecontra-indiceerd. Met het gebruik van Orsoten en anticoagulantia is een lichte toename van INR mogelijk. Ook kan het medicijn het niveau van protrombine beïnvloeden, wat in het algemeen tot een verandering van het hemostasiogram leidt. 

Volgens de gebruiksaanwijzing zijn tot op heden geen gevallen van overdosering met Orsoten gemeld. Als het aanbevolen aantal capsules wordt overschreden, wordt aangeraden medische hulp in te roepen. Het medicijn moet worden beschermd tegen kinderen en op een donkere plaats worden bewaard. A08AB01 Orlistat - microgranulaat of een mengsel van poeder en microgranulaat van witte of bijna witte kleur. In dergelijke gevallen is symptomatische behandeling aangewezen. De aanwezigheid van aangekoekte agglomeraten is toegestaan, die gemakkelijk afbrokkelen onder druk. 

Farmacologische werking - remming van gastro-intestinale lipasen. Het medicijn Orsoten is een krachtige, specifieke en omkeerbare remmer van gastro-intestinale lipasen, die een langdurig effect heeft. Het therapeutische effect wordt uitgevoerd in het lumen van de maag en dunne darm en bestaat uit de vorming van een covalente binding met het actieve serinegebied van de maag- en pancreaslipasen. In dit geval verliest een geïnactiveerd enzym zijn vermogen om voedselvetten in de vorm van triglyceriden af ​​te breken tot absorbeerbare vrije vetzuren en monoglyceriden. 

Omdat onverteerde triglyceriden niet worden geabsorbeerd, leidt de resulterende afname van calorie-inname tot een afname van het lichaamsgewicht. Het therapeutische effect van het medicijn wordt dus uitgevoerd zonder absorptie in de systemische circulatie. Afgaande op de resultaten van het vetgehalte in de ontlasting, begint het effect van orlistat 24-48 uur na inname. Na de annulering van orlistat keert het vetgehalte in de ontlasting na 48-72 uur meestal terug naar het niveau dat vóór de start van de therapie was opgetreden. 

In klinische onderzoeken vertoonden patiënten die orlistat gebruikten meer gewichtsverlies in vergelijking met patiënten die een dieetbehandeling kregen. Gewichtsverlies begon al in de eerste 2 weken na het begin van de behandeling en duurde 6 tot 12 maanden, zelfs bij patiënten met een negatieve reactie op dieettherapie. Over 2 jaar werd een statistisch significante verbetering van het profiel van metabole risicofactoren geassocieerd met obesitas waargenomen. 

Bovendien was er in vergelijking met placebo een significante afname van de hoeveelheid vet in het lichaam. Orlistat is effectief in het voorkomen van herhaalde gewichtstoename. Herhaalde gewichtstoename, niet meer dan 25% van de verlorenen, werd waargenomen bij ongeveer de helft van de patiënten, en bij de helft van deze patiënten werd herhaalde gewichtstoename niet waargenomen of zelfs de verdere afname ervan werd waargenomen. 

In klinische onderzoeken die 6 maanden tot 1 jaar duurden, vertoonden patiënten met overgewicht of obesitas en diabetes mellitus type 2 die orlistat gebruikten, meer lichaamsgewichtsverlies in vergelijking met patiënten die alleen met dieettherapie werden behandeld. Gewichtsverlies trad voornamelijk op als gevolg van een afname van de hoeveelheid vet in het lichaam. Opgemerkt moet worden dat patiënten voorafgaand aan het onderzoek, ondanks het gebruik van hypoglycemische middelen, vaak onvoldoende glykemische controle hadden. Statistische en klinisch significante verbetering van de glykemische controle werd echter waargenomen met orlistat-therapie. 

Bovendien werden tijdens orlistat-therapie een verlaging van de doses hypoglycemische middelen, de plasmaconcentratie van insuline en een verlaging van de insulineresistentie waargenomen. In een 4-jarig klinisch onderzoek verminderde orlistat het risico op diabetes type 2 aanzienlijk (met ongeveer 37% in vergelijking met placebo). De mate van risicoreductie was zelfs nog significanter bij patiënten met een initiële verminderde glucosetolerantie (ongeveer 45%). 

In de orlistat-therapiegroep was er een significanter gewichtsverlies in vergelijking met de placebogroep. Het handhaven van het lichaamsgewicht op een nieuw niveau werd gedurende de studieperiode waargenomen. Bovendien vertoonden patiënten die orlistat-therapie kregen in vergelijking met placebo een significante verbetering in het profiel van metabole risicofactoren. In een 1-jarig klinisch onderzoek bij zwaarlijvige adolescenten met orlistat werd een afname van BMI waargenomen in vergelijking met de placebogroep, waar zelfs een toename van BMI was. 

Bovendien werd bij patiënten van de orlistat-groep een afname van de vetmassa, evenals in de taille en heupen waargenomen in vergelijking met de placebogroep. Ook vertoonden patiënten die orlistat-therapie kregen een significante daling van de bloeddruk vergeleken met de placebogroep. Bij vrijwilligers met een normaal lichaamsgewicht en obesitas is het systemische effect van het medicijn minimaal. 

Na een enkele orale toediening van orlistat in een dosis van 360 mg kon onveranderde orlistat in plasma niet worden bepaald, wat betekent dat de concentraties lager zijn dan 5 ng / ml. In het algemeen was het na het nemen van therapeutische doses alleen in zeldzame gevallen mogelijk om onveranderd orlistat in het bloedplasma te detecteren, terwijl de concentraties extreem klein waren (afgaande op gegevens verkregen in een dierexperiment, wordt het metabolisme van orlistat voornamelijk uitgevoerd in de darmwand De moleculen M1 en M3 hebben een open β-lactonring en remmen extreem zwak lipase (respectievelijk 1000 en 2500 keer zwakker dan orlistat. Gegeven een dergelijke lage remmende activiteit en lage plasmaconcentraties (gemiddeld 26 en 108 ng / ml, respectievelijk), na het nemen van therapeutische doses, worden deze metabolieten als farmacologisch inactief beschouwd. 

Normaal overgewicht en hebben aangetoond dat de belangrijkste eliminatieroute de excretie van orlistat nevsosavsheysya via de darm via de darm is, ongeveer 97% van de dosis van het geneesmiddel en 83% - uitgescheiden. orlistat als onveranderde totale renale excretie van stoffen. structureel gerelateerd aan orlistat, is minder dan 2% van de ingenomen dosis. De tijd om de eliminatie van orlistat uit het lichaam (via de darmen en nieren) te voltooien is 3-5 dagen. De verhouding van orlistat excretieroutes bij vrijwilligers met normaal en overgewicht was hetzelfde. Zowel orlistat als metabolieten M1 en M3 kunnen worden uitgescheiden met gal. Plasmaconcentraties van orlistat en zijn metabolieten (M1 en M3) bij kinderen verschillen niet van die bij volwassenen bij het vergelijken van dezelfde doses orlistat. 

Volgens preklinische gegevens waren er geen extra risico's voor patiënten met betrekking tot het veiligheidsprofiel, de toxiciteit, genotoxiciteit, carcinogeniteit en reproductietoxiciteit. In dierstudies werd ook geen teratogeen effect onthuld. Vanwege het ontbreken van teratogene effecten bij dieren, is detectie bij mensen onwaarschijnlijk. langdurige behandeling van patiënten met obesitas (BMI ≥30 kg / m), met risicofactoren geassocieerd met obesitas, in combinatie met een matig hypocalorisch dieet; in combinatie met hypoglycemische geneesmiddelen (metformine, sulfonylureumderivaten en / of insuline) en / of een matig hypocalorisch dieet bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met overgewicht of obesitas. gelijktijdige therapie met cyclosporine; gelijktijdige therapie met warfarine of andere anticoagulantia voor orale toediening (zie In onderzoeken naar reproductietoxiciteit bij dieren, 

Bij afwezigheid van een teratogeen effect bij dieren, mag een soortgelijk effect bij mensen niet worden verwacht. Vanwege het ontbreken van klinische gegevens mag Orsoten echter niet worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Het is niet bekend of orlistat in de moedermelk terechtkomt, dus het gebruik ervan tijdens de borstvoeding is gecontra-indiceerd. De classificatie van de frequentie van ontwikkeling van bijwerkingen aanbevolen door de WHO: zeer vaak - ≥1 / 10; vaak - van ≥1 / 100 tot bijwerkingen van orlistat traden voornamelijk op in het maagdarmkanaal en waren het gevolg van de farmacologische werking van het geneesmiddel, waardoor de opname van voedingsvetten werd voorkomen. 

De incidentie van bijwerkingen nam af bij langdurig gebruik van orlistat. De volgende bijwerkingen traden zeer vaak op - pijn of ongemak in de buik, olieachtige afscheiding uit het rectum, emissie van gas met een bepaalde hoeveelheid ontlading, dwingende drang om te poepen, steatorroe, winderigheid, losse ontlasting, verhoogde frequentie van stoelgang; vaak - pijn of ongemak in het rectum, zachte ontlasting, fecale incontinentie, tandbeschadiging, tandvleesaandoeningen, opgeblazen gevoel *. Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 waren de aard en frequentie van bijwerkingen vergelijkbaar met die bij personen zonder diabetes met overgewicht en obesitas. 

De frequentie van maag-darmaandoeningen neemt toe met het toenemende vetgehalte in het dieet. Patiënten moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van bijwerkingen uit het maagdarmkanaal en moeten leren hoe ze te elimineren door een beter dieet, vooral met betrekking tot de hoeveelheid vet die het bevat. Het gebruik van een vetarm dieet vermindert de kans op bijwerkingen van het maagdarmkanaal en helpt patiënten daarmee de vetinname te beheersen en te reguleren. In de regel waren deze bijwerkingen mild en van voorbijgaande aard. Ze traden op in de vroege stadia van de behandeling (in de eerste 3 maanden) en de meeste patiënten hadden niet meer dan één aflevering van dergelijke reacties. 

In een 4-jarig klinisch onderzoek verschilde het algemene veiligheidsprofiel niet van het profiel dat werd verkregen in 1- en 2-jarige onderzoeken. Tegelijkertijd nam de totale frequentie van bijwerkingen uit het maagdarmkanaal jaarlijks af tijdens de periode van 4 jaar waarin orlistat werd ingenomen. bij gelijktijdig gebruik van orlistat en anti-epileptica zijn er gevallen van epilepsie geweest (zie * De enige nieuwe bijwerkingen bij patiënten met obesitas en diabetes type 2 waren hypoglycemische aandoeningen (zeer vaak) en een opgeblazen gevoel (vaak) met een frequentie van 2% en een incidentie van ≥1% vergeleken met placebo. 

Een toename van de activiteit van levertransaminasen en alkalische fosfatase, een afname van de concentratie van protrombine in bloedplasma, een toename van INR-waarden en gevallen van onevenwichtige antistollingstherapie, wat leidde tot een verandering in hemostatische parameters (zie. Met de gelijktijdig gebruik van orlistat en cyclosporine, werd een afname van de concentratie van cyclosporine in bloedplasma waargenomen, wat kan leiden tot verminderde immunosuppressieve werkzaamheid van cyclosporine. Daarom wordt gelijktijdig gebruik van orlistat en cyclosporine niet aanbevolen. wordt aanbevolen om de cyclosporineconcentratie in bloedplasma frequenter te controleren, zowel bij gelijktijdig gebruik met orlistat als na stopzetting van het gebruik van orlistat. 

De concentratie cyclosporine in bloedplasma moet worden geregeld totdat deze is gestabiliseerd. Bij gelijktijdig gebruik met het medicijn Orsoten of voor het slapengaan. Bij oraal gebruik van amiodaron tijdens de behandeling met orlistat werd een afname van de systemische blootstelling van amiodaron en desethylamiodaron opgemerkt (met 25-30%), maar vanwege de complexe farmacokinetiek van amiodaron is de klinische betekenis van dit fenomeen onduidelijk. Toevoeging van Orsoten en acarbose wegens gebrek aan farmacokinetische studies. Bij gelijktijdige toediening van orlistat en anti-epileptica werden gevallen van de ontwikkeling van aanvallen waargenomen. 

Een oorzakelijk verband tussen de ontwikkeling van aanvallen en orlistat-therapie is niet vastgesteld. Patiënten moeten echter worden gecontroleerd op mogelijke veranderingen in de frequentie en / of ernst van het convulsieve syndroom. Volgens klinische onderzoeken is er geen interactie van orlistat met amitriptyline, atorvastatine, biguaniden, digoxine, fibraten, fluoxetine, losartan, fenytoïne, orale anticonceptiva, fentermine, pravastatine, nifedipine GITS (gastro-intestinaal therapeutisch systeem). 

Bij gelijktijdig gebruik van orlistat en warfarine of andere anticoagulantia kan echter een afname van de concentratie van protrombine en een toename van de INR-index worden waargenomen, wat kan leiden tot een wijziging van de hemostatische parameters. Het is noodzakelijk om de INR-indicator onder controle te houden met gelijktijdige therapie met warfarine of andere anticoagulantia voor orale toediening. Zeldzame gevallen van de ontwikkeling van hypothyreoïdie en / of overtreding van de controle ervan werden opgemerkt. 

Het mechanisme voor de ontwikkeling van dit fenomeen is onbekend, maar kan het gevolg zijn van een verminderde absorptie van gejodeerd zout en / of natrium levothyroxine. Er zijn gevallen geweest van verminderde effectiviteit van antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van HIV, antidepressiva en antipsychotica (inclusief lithiumpreparaten), die samenvallen met het begin van het gebruik van orlistat bij eerder gecompenseerde patiënten. 

Orlistat-therapie mag alleen worden gestart na een zorgvuldige beoordeling van het mogelijke effect op dergelijke patiënten. Orlistat kan indirect de effectiviteit van voorbehoedsmiddelen voor orale toediening verminderen, wat in sommige gevallen kan leiden tot een ongeplande zwangerschap. Het wordt aanbevolen om een ​​aanvullende anticonceptiemethode te gebruiken, ook in het geval van ernstige diarree. 

Bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is de aanbevolen dosis orlistat 1 caps. 120 mg bij elke hoofdmaaltijd (onmiddellijk vóór, tijdens of niet later dan 1 uur na een maaltijd). In combinatie met hypoglycemische geneesmiddelen (metformine, sulfonylureumderivaten en / of insuline) en / of een matig caloriearm dieet bij patiënten met diabetes type 2 die overgewicht of obesitas hebben. Bij volwassenen is de aanbevolen dosis orlistat 1 caps. 120 mg bij elke hoofdmaaltijd (onmiddellijk vóór, tijdens of niet later dan 1 uur na een maaltijd). 

Als een maaltijd wordt overgeslagen of het voedsel geen vet bevat, moet het medicijn Orsoten worden ingenomen in combinatie met een evenwichtig, matig hypocalorisch dieet met niet meer dan 30% calorieën in de vorm van vetten. De dagelijkse inname van vetten, koolhydraten en eiwitten moet worden verdeeld in 3 hoofddoses. Een verhoging van de dosis orlistat ten opzichte van de aanbevolen (driemaal daags 120 mg) leidt niet tot een verhoging van het therapeutische effect. De effectiviteit en veiligheid van orlistat bij patiënten met een verminderde lever- en / of nierfunctie, evenals bij oudere en pediatrische patiënten (jonger dan 12 jaar) zijn niet onderzocht. 

In klinische onderzoeken bij personen met een normaal lichaamsgewicht en zwaarlijvige patiënten gingen enkele doses van 800 mg of meerdere doses orlistat 400 mg driemaal daags gedurende 15 dagen niet gepaard met het optreden van significante bijwerkingen. Bovendien hebben patiënten met obesitas ervaring met het gebruik van 240 mg orlistat 3 keer per dag gedurende 6 maanden, wat niet gepaard ging met een significante toename van de frequentie van bijwerkingen. 

Volgens onderzoeken bij mensen en dieren moeten alle systemische effecten die kunnen worden geassocieerd met de lipase-remmende eigenschappen van orlistat snel omkeerbaar zijn. Het gebruik van het medicijn Orsoten moet worden gestaakt als na 12 weken therapie het lichaamsgewicht met minder dan 5% afneemt in vergelijking met het oorspronkelijke lichaamsgewicht. Klinische studies hebben een lagere lichaamsgewichtsverlaging aangetoond bij patiënten met diabetes mellitus type 2 die orlistat kregen vergeleken met patiënten zonder diabetes mellitus die orlistat kregen. 

Orsoten leidt tot een verbetering van het profiel van risicofactoren en ziekten geassocieerd met obesitas, waaronder hypercholesterolemie, diabetes mellitus type 2, verminderde glucosetolerantie, hyperinsulinemie, arteriële hypertensie en een afname van visceraal vet. Bij gebruik in combinatie met hypoglycemische geneesmiddelen zoals metformine, sulfonylureumderivaten en / of insuline, bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met overgewicht (BMI ≥ 28 kg / m in combinatie met een matig hypocalorisch dieet, biedt het een aanvullende verbetering van de compensatie van koolhydraatmetabolisme In klinische onderzoeken bleven bij de meeste patiënten de concentraties vitamine A, D, E, K en bètacaroteen gedurende de 4 jaar van behandeling met orlistat binnen het normale bereik om een ​​adequate inname van alle voedingsstoffen te verzekeren. Multivitaminen moeten voorgeschreven.

De patiënt moet een uitgebalanceerd, matig hypocalorisch dieet krijgen met niet meer dan 30% calorie-inname in de vorm van vetten. De dagelijkse inname van vetten, koolhydraten en eiwitten moet worden verdeeld in 3 hoofddoses. Bij het gebruik van orlistat zijn er gevallen van rectale bloedingen geweest. Als ernstige en / of aanhoudende symptomen van bloeding optreden, is een aanvullend onderzoek noodzakelijk. De kans op bijwerkingen uit het maagdarmkanaal kan toenemen als het medicijn Orsoten wordt ingenomen tegen een vetrijk dieet (bijvoorbeeld 2000 kcal / dag, waarvan meer dan 30% in de vorm van vetten is, wat overeenkomt met ongeveer 67 g van vet). De dagelijkse vetinname moet worden verdeeld in 3 hoofddoses. 

Als het medicijn Orsotens gepaard gaat met een verbetering van de compensatie van het koolhydraatmetabolisme, waardoor een dosisverlaging van hypoglycemische geneesmiddelen (bijvoorbeeld sulfonylureumderivaten) mogelijk is of nodig is. Het is noodzakelijk om de coagulatieparameters (bijvoorbeeld een INR-indicator) te controleren tijdens gelijktijdige therapie met anticoagulantia voor orale toediening. In geval van ernstige diarree bij het gebruik van orlistat voor vrouwen die anticonceptiemiddelen gebruiken voor orale toediening, is het noodzakelijk om aanvullende anticonceptiemaatregelen te nemen. 

Bij het gebruik van orlistat zijn zeldzame gevallen van de ontwikkeling van hypothyreoïdie en / of overtreding van de controle ervan opgemerkt. Het mechanisme voor de ontwikkeling van dit fenomeen is onbekend, maar kan het gevolg zijn van een verminderde absorptie van gejodeerd zout en / of natrium levothyroxine. Orlistat kan de absorptie van antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van hiv en de effectiviteit van antiretrovirale therapie verminderen.


Het doel van deze website is om begrip en kennis van verschillende gezondheidsonderwerpen bij een grote groep mensen te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Eudoctor.net is géén online apotheek en verkoopt géén medicijnen online. Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden